สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 02 408 1571, 092 526 7127 ID Line : @sp2plastic
  • th

กล่องไมโครเวฟ/กล่องอเนกประสงค์


กล่องไมโครเวฟ/กล่องอเนกประสงค์

กล่องเครื่องมือ

No : #111M ความจุ : 55 ลิตร ขนาด : ∅37x60x32 cm. บรรจุ : 6 ใบ

กล่องไมโครเวฟกลม #002T

NO : 002T ขนาด : ∅24.5x13.5cm ความจุ : 4,000 ml. บรรจุ : 4 โหล

กล่องไมโครเวฟกลม #004T

NO : 004T ขนาด : ∅19.5x11.0cm ความจุ : 2,000 ml. บรรจุ : 6 โหล

กล่องไมโครเวฟกลม #007T

NO : 007T ขนาด : ∅14.0x8.0cm ความจุ : 800 ml. บรรจุ : 20 โหล

กล่องไมโครเวฟ เหลี่ยมจตุรัส #904T

NO : 904T ขนาด : 19.0x19.0x15.0cm ความจุ : 3,000 ml. บรรจุ : 5 โหล

กล่องไมโครเวฟ เหลี่ยมผืนผ้า #ML21T

NO : ML21T ขนาด : 19.0x26.0x10.0cm ความจุ : 3,000 ml. บรรจุ : 5 โหล

กล่องไมโครเวฟ เหลี่ยมผืนผ้า #ML23T

NO : ML23T ขนาด : 14.5x19.5x8.5cm ความจุ : 1,400 ml. บรรจุ : 10 โหล

กล่องไมโครเวฟ เหลี่ยมผืนผ้า #ML25T

NO : ML25T ขนาด : 11.5x15.0x6.0cm ความจุ : 550 ml. บรรจุ : 20 โหล

กล่องล้อ 90 ลิตร ฝาล็อค เกรด A

NO : 213T ขนาด : 53.0x70.0x42.0cm ความจุ : 90 ลิตร บรรจุ : 6 ใบ

กล่องล้อ 55 ลิตร ฝาล็อค เกรด A

NO : 214T ขนาด : 53.0x70.0x42.0 ความจุ : 55 ลิตร บรรจุ : 6 โหล

กล่องล้อ 30 ลิตร ฝาล็อค เกรด A

NO : 215T ขนาด : 36.0x49.0x28.0cm ความจุ : 30 ลิตร ขนาด : 12 โหล

กล่องล้อ 55 ลิตร ฝาล็อค สีเข้ม

No : #214M ขนาด : 42x59x33 cm. บรรจุ : 6 ใบ