สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 092-526-7127, 098-358-2260 ID Line : sp2plastic
  • th

กะละมัง/อ่างเลี้ยงปลา (จัมโบ้, ใหญ่, กลาง, เล็ก)


กะละมัง/อ่างเลี้ยงปลา (จัมโบ้, ใหญ่, กลาง, เล็ก)

กะละมังหูเหล็ก 60 ซม. #TN10B

ขนาด : ∅60x33 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

กะละมังหูเหล็ก 60 ซม. #TN10M

ขนาด : ∅60x33 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

กะละมังจัมโบ้ 81 ซม. #81M

ขนาด : ∅81x36 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

กะละมังจัมโบ้ 76 ซม. #80B

ขนาด : ∅76x33 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

กะละมังกลมใหญ่ สีดำ #70B

ขนาด : ∅62x62x27 cm. แพ็ค : 1 โหล

กะละมังกลม 62 ซม. ทึบ #70M

ขนาด : ∅62x27 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 1 โหล)

กะละมังกลม 62 ซม. #70T

ขนาด : ∅62x27 cm. แพ็ค : 12 ใบ (แพ็คใหญ่ 12 ใบ)

กะละมังกลมใหญ่ สีขาว #70TW

ขนาด : ∅62x62x27 cm. แพ็ค : 12 ใบ

สอบถาม
กะละมังกลม 58 ซม. #5852B

ขนาด : ∅58x19cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

สอบถาม
กะละมังกลม 58 ซม. #5852M

ขนาด : ∅58x19cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

กะละมังกลม 58 ซม. #5852T

ขนาด : ∅58x19 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

กะละมังกลม 50 ซม. #5042B

ขนาด : ∅50x16 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
กะละมังกลม 50 ซม. #5042M

ขนาด : ∅50x16 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

กะละมังกลม 50 ซม. #5042T

ขนาด : ∅50x16 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

กะละมังกลม 45 ซม. #045B

ขนาด : ∅44x16 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
กะละมังกลม 45 ซม. #045M

ขนาด : ∅44x16 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
กะละมังกลม 45 ซม. #045T

ขนาด : ∅44x16 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ถังสี่เหลี่ยมจตุรัส สีดำ #033B

ขนาด: ∅29x29x28 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
กะละมังทรงเคิฟ สีดำ #177B

ขนาด : ∅20x42x48 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ถังน้ำหูในตัว #029M

ขนาด : ∅41x21 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)