สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 092-526-7127, 098-358-2260 ID Line : sp2plastic
  • th

ตะกร้ากลม


ตะกร้ากลม

ตะกร้าบองโก้ สี #022M

ขนาด : ∅42x36 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าบองโก้ สี #200T

ขนาด : ∅42x36 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าบองโก้ สี #022T

ขนาด : ∅42x36 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
ตะกร้ารูปไข่ #030M

ขนาด : ∅45x23 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้ากลมโปร่ง #157M

ขนาด : ∅40x40x29 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าผ้า 2 หูหิ้ว #334M

ขนาด : ∅36x36x40 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าบองโก้ยักษ์ #200M

ขนาด : ∅57x57x44 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าบองโก้ยักษ์ #200T

ขนาด : ∅57x57x44 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้ากลมสูง ใหญ่ สีเข้ม #140M

ขนาด : ∅47x47x44cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะกร้ากลม สูง ใหญ่ สี #140T

ขนาด : ∅47x47x44 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะกร้ากลมสูง สีดำ #141B

ขนาด : ∅41x41x39 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้ากลมสูง สีเข้ม #141M

ขนาด : ∅41x41x39 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 3 โหล)

ตะกร้ากลมสูง สีสดใส #141T

ขนาด : ∅41x41x39 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 3 โหล)

ตะกร้ากลมสูง สีเข้ม #142M

ขนาด : ∅35x35x33 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้ากลมสูง สดใส #142T

ขนาด : ∅35x35x33 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้ากลมทรงสูง สดใส #143T

ขนาด : ∅26x26x23 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 8 โหล)

ตะกร้ากลมทรงสูง สดใส #144T

ขนาด : ∅21x21x19 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ตะกร้าจับกบ #145T

ขนาด : ∅18x18x16 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)

ตะกร้ากลมทรงสูง สดใส #146T

ขนาด : ∅14x14x12 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)