สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 092-526-7127, 098-358-2260 ID Line : sp2plastic
  • th

ตะกร้าเหลี่ยม


ตะกร้าเหลี่ยม

ตะกร้าช้อปปิ้งเข้ม #373M

ขนาด : 30x40x20 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าช้อปปิ้ง สีดำ #372B

ขนาด : 31x46x24 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าฝาล็อค เกรด A #361T

ขนาด : 32x45x30 cm. แพ็ค : 6 ใบ

ตะกร้าแชมเปี้ยนจูเนียร์ #364T

ขนาด : 23x31x21 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะแกรงสโรชา #412T

ขนาด : 29.5x42.5x19 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะแกรงสโรชา #411M

ขนาด : 34.5x49x18.5 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะแกรงสโรชา #411T

ขนาด : 34.5x49x18.5 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

สอบถาม
ตะแกรงสโรชา ใหญ่ #410M

ขนาด : 43x58x24 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะแกรงสโรชา ใหญ่ #410T

ขนาด : 43x58x24 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะแกรงสโรชา ใหญ่ #409M

ขนาด : 50x64x28 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะแกรงสโรชา ใหญ่ #409T

ขนาด : 50x64x28 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยมจิ๋ว #994T

ขนาด : 20x20x19 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยมเล็ก สีเข้ม #992M

ขนาด : 20x20x19 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยม สูง #991B

ขนาด : 39x40x39 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยม สูง #990M

ขนาด : 40x41x47 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยม สูง #990T

ขนาด : 40x41x47 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 2 โหล)

ตะกร้าล้อเข็นลายแอปเปิ้ล #84M

ขนาด : 49x64x36 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

ตะกร้าช้อปปิ้งมีล้อ #999M

ขนาด : 41x57x51 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)