สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 092-526-7127, 098-358-2260 ID Line : sp2plastic
  • th

ตะแกรงกลม, เหลี่ยม/กระด้ง


ตะแกรงกลม, เหลี่ยม/กระด้ง

กระจาดผืนผ้า #434T

ขนาด : 21x28x7 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

กระจาดผืนผ้า #433T

ขนาด : 26x34x9 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

กระจาดผืนผ้า #432T

ขนาด : 33x41x10 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยม #453T

ขนาด : 26x35x9 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยม #452T

ขนาด : 31x40x11 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยม #451T

ขนาด : 35x46x12 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ตะแกรงสโชา เล็ก #415T

ขนาด : 36x53x20 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

สอบถาม