สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 092-526-7127, 098-358-2260 ID Line : sp2plastic
  • th

ตะแกรงกลม, เหลี่ยม/กระด้ง


ตะแกรงกลม, เหลี่ยม/กระด้ง

ตะกร้าเหลี่ยมลึก #444B

ขนาด : 43x53x20 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะกร้าเหลี่ยมมีหู #450B

ขนาด : 41x54x17 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

กระจาดเพาะต้นอ่อน #445B

ขนาด : 36x50.5x8 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
กระจาดกลมลึก สี #028T

ขนาด : ∅32x14 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

กระจาดกลมลึก #024M

ขนาด : ∅38x15 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 6 โหล)

กระจาดกลมลึก สี #024T

ขนาด : ∅38x15 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 6 โหล)

กระจาดกลม เกรด A #035T

ขนาด : ∅44xx44x16 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 6 โหล)

กระจาดกลม เกรด A #438T

ขนาด : ∅25x6 cm. บรรจุ : 24 โหล

กระด้ง 50 cm. #032M

ขนาด : ∅49x8 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะแกรงกลม #423B

ขนาด : ∅50x50x20 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ตะแกรงกลม #424M

ขนาด : ∅44x44x19 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

กระจาดกระเทียม #425M

ขนาด : ∅40x20 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
กระจาดกลม ลายดอก #426M

ขนาด : 43.5x14cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
กระจาดช้อนซ้อม #437T

ขนาด : 12x23x6 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)

กระจาดตะเกียบ #436T

ขนาด : 13x31x7 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)

ตะแกรงโต๊ะอาหาร #021/1T

ขนาด : 19x30x9 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ตะแกรงโต๊ะอาหาร +ฝา #021T

ขนาด : 18x30x9 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 6 โหล)

ซองช้อนคู่ #164T

ขนาด : 9x18x12 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)

สอบถาม
ซองช้อนเดี่ยว #165T

ขนาด : 9x10x12 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 48 โหล)

สอบถาม
กระจาดผืนผ้า #435T

ขนาด : 18x26x3 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)