สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 092-526-7127, 098-358-2260 ID Line : sp2plastic
  • th

ถังน้ำ/ถังขยะ/บุ้งกี๋


ถังน้ำ/ถังขยะ/บุ้งกี๋

ถังขยะฝาแกว่ง #132M

ขนาด : 20x20x30 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล) ความจุ 6 ลิตร

ถังฝาล็อค สีดำ #609B

ขนาด : ∅28x338 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล) ความจุ 9 ลิตร

ถังขยะจัมโบ้ #235M

ขนาด : 31x42x55 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ) ความจุ 42 ลิตร

ถังขยะ กทม. มินิ #239M

ขนาด : 21x21x30 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ) ความจุ : 32 ลิตร

ถังน้ำ 2.5 แกลลอน+ฝา #702+OM

ขนาด: ∅28x22 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ถังปูน เบอร์ 18 #TN18B

ขนาด: ∅34x28 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
ถังปูน เบอร์ 20 #TN20M

ขนาด: ∅35x35 cm. แพ็ค : 2 โหล/แพ็ค

สอบถาม
ถังน้ำพร้อมฝา #703+OTW

ความจุ : 3.5 G ขนาด : ∅30.0x28.0cm บรรจุ : 3 โหล

ถังน้ำพร้อมฝา #704+OTW

ความจุ : 4.5 G ขนาด : ∅32.0x32.0cm บรรจุ : 2 โหล

ถังน้ำพร้อมฝา #705+OTW

ความจุ : 5.5 G ขนาด : ∅35.0x34.0cm บรรจุ : 2 โหล

ถังน้ำ 8 แกลลอน + ฝา (32 ลิตร) #708TW

ขนาด : ∅39x41 cm. แพ็ค : 12 ใบ (แพ็คใหญ่ 12 ใบ)

สอบถาม
ถังน้ำ 8 แกลลอน  + ฝา (32 ลิตร) #708TP

ขนาด : ∅39x41 cm. แพ็ค : 12 ใบ (แพ็คใหญ่ 12 ใบ)

สอบถาม
ถังน้ำ 8 แกลลอน + ฝา (32 ลิตร) #708TBL

ขนาด : ∅39x41 cm. แพ็ค : 12 ใบ (แพ็คใหญ่ 12 ใบ)

สอบถาม
ถังน้ำ 8 แกลลอน + ฝา (32 ลิตร) #708TG

ขนาด : ∅39x41 cm. แพ็ค : 12 ใบ (แพ็คใหญ่ 12 ใบ)

สอบถาม
ถังน้ำฝาล็อค 8 แกลลอน #708B

ขนาด : ∅39x39x41 cm. แพ็ค : 1 โหล ความจุ 32 ลิตร

ถังน้ำ 8 แกลลอน + ฝา (32 ลิตร) #708MR

ขนาด : ∅39x41 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 1 โหล)

สอบถาม
ถังน้ำ 8 แกลลอน + ฝา (32 ลิตร) #708MBL

ขนาด : ∅39x41 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 1 โหล)

สอบถาม
ถังน้ำ 8 แกลลอน + ฝา (32 ลิตร) #708MG

ขนาด : ∅39x41 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 1 โหล)

สอบถาม
ถังน้ำ 16 แกลลอน #715B

ขนาด : ∅50x50x50 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ) ความจุ 60 ลิตร

สอบถาม
ถังน้ำ 16 แกลลอน #715M

ขนาด : ∅50x50x50 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ) ความจุ 60 ลิตร

สอบถาม