สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 092-526-7127, 098-358-2260 ID Line : sp2plastic
  • th

ถาด/ฝาชี


ถาด/ฝาชี

ถาดกลม เกรด A #525AR

ขนาด : ∅25x2.8 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)

สอบถาม
ถาดกลม เกรด A #530AR

ขนาด : ∅30x3.3 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)

สอบถาม
ถาดกลม เกรด A #535AR

ขนาด : ∅35x4 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

สอบถาม
ถาดกลม เกรด A #540AR

ขนาด : ∅40x4.4 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 6 โหล)

สอบถาม
ถาดกลม เกรด A #545AR

ขนาด : ∅45x4.8 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
ถาดกลม 25 ซม. #525T

ขนาด : ∅25x3cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)

ถาดกลม 30 ซม. #530T

ขนาด : ∅30x4 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ถาดกลม 30 ซม. #535T

ขนาด : ∅35.5x4 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ถาดกลม 40 ซม. #540T

ขนาด : ∅40x5.4 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 6 โหล)

ถาดกลม 45 ซม. #545T

ขนาด : ∅45x5 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ถาดคว่ำแก้วมีตะแกรง #585T

ขนาด : 24x33x6 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ถาดผืนผ้าใหญ่ #582M

ขนาด : 34x46x3 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ถาดเหลี่ยม สีดำ #581B

ขนาด : 27x43x9 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ถาดเหลี่ยม สีขาว #581TW

ขนาด : 27x43x9 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 3 โหล)

ถาดอาหาร MK #580T

ขนาด : 39x54x13 cm. แพ็ค : 1 โหล

สอบถาม
ถาดผืนผ้ากลาง #583T

ขนาด : 25x35x4 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ถาดผืนผ้ากลาง #584T

ขนาด : 21x27x4 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 12 โหล)

ฝาชีเหลี่ยม กลาง #684M

ขนาด : 47x36x17 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

สอบถาม
ฝาชีกลม สูง #686T

ขนาด : ∅27x21 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

ฝาชีกลม เล็ก #688T

ขนาด : ∅16x12 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 24 โหล)