สำเพ็ง2 ค้าส่งพลาสติก (sp2 plastic)
โทร 092-526-7127, 098-358-2260 ID Line : sp2plastic
  • th

เข่ง/ลัง/หลัว/พาเลท


เข่ง/ลัง/หลัว/พาเลท

เข่งพลาสติกเบอร์ 1 #241M

ขนาด : ∅66x45 (รวมหู 66x52) cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

เข่งเบอร์ 1 สีดำ #241B

ขนาด : ∅65x65x45 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

เข่งพลาสติก เบอร์ 2 #242M

ขนาด : ∅57x39 (รวมหู 60x46) cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

เข่งเบอร์ 2 #242B

ขนาด : ∅57x57x39 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

เข่งพลาสติก เบอร์ 6 #246B

ขนาด : 36x25 cm. แพ็ค : 1 โหล (แพ็คใหญ่ 4 โหล)

หลัวโปร่ง #152M

ขนาด : ∅55x55x36 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

ลังผลไม้ #441M

ขนาด : 48x67x37 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

ลังส้มซ้อนได้ #408M

ขนาด : 38x62x33 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

พาเลท สีดำ #86B

ขนาด : 60x80x14 cm. แพ็ค : 5 ใบ (แพ็คใหญ่ 10 ใบ)

สอบถาม