สำเพ็ง 2 พลาสติกขายส่ง
โทร 092-526-7127 ID Line : @sp2plastic
  • th

MICROWAVE BOX กล่องไมโครเวฟ


MICROWAVE BOX กล่องไมโครเวฟ

007TW กล่องใส่อาหารกลม (S) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

007TW กล่องใส่อาหารกลม (S) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

ML002TW กล่องใส่อาหารทรงกลม (L) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล)

ML002TW กล่องใส่อาหารทรงกลม (L) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล)

ML21T กล่องใส่อาหารทรงสี่เหลี่ยม (L) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

ML21T กล่องใส่อาหารทรงสี่เหลี่ยม (L) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

004TW กล่องใส่อาหารทรงกลม (M) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

004TW กล่องใส่อาหารทรงกลม (M) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

ML25T กล่องใส่อาหาร (S) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

ML25T กล่องใส่อาหาร (S) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

ML23TW กล่องใส่อาหารสี่เหลี่ยม (M) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ เกรดA (ราคายกโหล 12 ชิ้น)

ML23TW กล่องใส่อาหารสี่เหลี่ยม (M) เข้าไมโครเวฟ/ช่องแข็งได้ เกรดA (ราคายกโหล 12 ชิ้น)